Izložba „Nikola tesla i dinastija Karađorđević“ na Gardošu

NJV-Kralj-Petar-Drugi-i-Nikola-Tesla

Izložba “Nikola Tesla i dinastija Karađorđević” biće otvorena 10. jula u 20h u Galeriji i ateljeu “Čubrilo” u Milenijumskoj kuli na Gardošu, povodom manifestacije “Teslini dani u Zemunu”

 

 

Jedini susret između Nikole Tesle i nekog od članova Kralјevske porodice  Karađorđević, se dogodio 8.jula 1942.godine u Nјujorku. Tog dana su se sreli mladi Kralј Petar Drugi i Nikola Tesla. Ipak Teslu i Karađorđeviće je vezivalo mnogo više od tog kratkog susreta. Među njima je godinama postojalo veliko uzajamno poštovanje i uvažavanje i bili su makar i jako udalјeni, bliski..

Ono što je bilo neuobičajeno u tom susrtetu je to što nije stari pronalazač došao da pozdravi kralјa, nego je mladi kralј Petar II došao da pozdravi jednog od najvećih umova svog vremena. Sreli su se u sobi hotela Nјujorker u kojoj je Nikola Tesla proveo poslednje godine života. Ovaj susret je možda upriličio Sava Kosanović, najbliži rođak Nikole Tesle – njegov sestrić, koji je bio ministar u Kralјevoj Vladi a bio je u pratnji mladog Kralјa. Tada je napravljena i njihova zajednička fotografija

Nikola Tesla i kralj Petar II Karađorđević

Nikola Tesla i kralj Petar II Karađorđević

 -Ideja o istrazivanju odnosa Tesle i kraljevske porodice  Karadjordjević je počela od te jedine zajedničke fotografije. Medjutim tragajući po Teslinoj arhivi, pronadjeno je još nekoliko dokumenata koji su upućivali na kontakte i sa kraljem Aleksandrom I i sa princom Pavlom. Osim toga Tesla je u više navrata bio i odlikovan od Karadjordjevića, za svoja velika naučna otkrića. Tako je izložba počela da se stvara… Prikupljajući material za ovu izložbu, od samo jedne lične fotografije, na samom početku,  stvorila se priča o Teslinom odnosu prema otadžbini  i njegovoj neprekidnoj potrebi da učestvuje u svim velikim dogadjanjima koji su bila vezana za nju, kao i o tome da su članovi kraljevskog doma Karadjordjević bili živo zainteresovani za dostignjuća velikog istrazivača koji je živeo na drugom kraju sveta, kaže Milica Kesler, autor izložbe Nikola Tesla i dinastija Karađorđević.

Obostrano poštovanje: Nikola Tesla i kralj Aleksandar I Karađorđević

Obostrano poštovanje: Nikola Tesla i kralj Aleksandar I Karađorđević

Nikola Tesla je gotovo šezdeset godina proživeo u Americi, ali je čitavog života isticao da je Srbin iz Like, a slovenske zemlјe na Balkanu je doživlјavao kao svoju otadžbinu. Sa velikim žarom je pratio sve što se dešavalo na ovim prostorima, naročito u nemirnim vremenima kojima je istorija balkanskih zemalјa obilovala početkom dvadesetog veka. U periodima ratova i nesreća često je pozivao na jedinstvo balkanskih naroda, tvrdeći da će samo svi zajedno uspeti da nadvladaju zla koja im se događaju. Tako je ujedinjenje Srbije, Hrvatske i Slovenije dočekao sa velikim oduševlјenjem i radošću. Ideja o zajedničkoj državi slovenskih naroda na Balkanu ostvarila se po završetku Prvog svetskog rata, kada je regent Aleksandar Prvi Karađorđević proglasio ujedinjenje Srbije sa ostalim slovenskim zemlјama.

Kao veliki poštovalac Nјegovog Veličanstva Aleksandra Prvog, Nikola Tesla je bio pozivan na prijeme kojim je obeležavan dan rođenja Kralјa u konzulat Kralјevine u Nјujorku 17. Decembra.

Nikola Tesla's tribute to King Alexander I cyrillic

Godine 1934. 9. oktobra, prilikom posete Francuskoj, Kralј Aleksandar Prvi je ubijen. Nјegova smrt je duboko potresla Jugoslaviju, ali i sav civilizovani svet.

Povodom pogibije Viteškog Kralјa Aleksandra I Ujedinitelјa, Nikola Tesla je ne samo prisustvom na opelu i izjavom saučešća Vladi Kralјevine Jugoslavije odao poštu ubijenom suverenu, nego je napisao i otvoreno pismo javnosti, koje je objavio Nјujork Tajms, u kome je govorio o veličini i istorijskom značaju Nјegovog Veličanstva Kralјa Aleksandra Karađorđevića. Na taj način Nikola Tesla se zauvek oprostio od „đenijalnog, junačkog i rodolјubnog vladara“.

Knez Arsen Karađorđević

Knez Arsen Karađorđević

I posle Marsejske tragedije, veze između Kralјevske porodice Karađorđević i Nikole Tesle su nastavlјene. Tesla je nastavio da veruje u budućnost još uvek mlade zajedničke države i svim srcem je podržavao njen opstanak. Verovao je da će Nјegovo Kralјevsko Visočanstvo Knez Pavle, koji je postao namesnik maloletnom Kralјu Petru Drugom, uspeti da sačuva Jugoslaviju, zemlјu Viteškog kralјa Aleksandra I Ujedinitelјa.

Sa Nјegovim Kralјevskim Visočanstvom Knezom Pavlom, Tesla je razmenio nekoliko lјubaznih telegrama. Povodom proslave Teslinog osamdesetog rođendana i povodom smrti Nјegovog Kralјevskog Visočanstva Kneza Arsena, oca Kneza Pavla i rođenog brata Nјegovog Veličanstva Kralјa Petra Prvog.

 Priznanja Koje je Nikola Tesla dobio od članova Kralјevske Porodice Karađorđević

Veliki Teslini jubileji, počevši od proslave sedamdesetog rođendana, pa na dalјe, obeležavali su se širom Evrope i Amerike. Mnogi univerziteti sa kojima je Tesla sarađivao, dodelјivali su mu medalјe ili počasne doktorate, dobijao je svečane rođendanske čestitke, plakete i odlikovanja.

Nјegovo Veličanstvo Aleksandar I, na predlog Ministra prosvete, odlikovao je Gospodina Nikolu Teslu inžinjera naučnika Ordenom Svetog Save prvog stepena 18.juna 1926. godine. Uz ovo odlikovanje, na svečanoj sednici Beogradskog univerziteta, Tesli su dodelјeni i počasni doktorati Beogradskog univerziteta i Zagrebačkog sveučilišta.

Ordenom Jugoslovenske Krune, koji je Nјegovo Visočanstvo Aleksandar Prvi dodelјivao kao nagradu priznanja na radu za kralјa i otadžbinu, državno i narodno jedinstvo Nikola Tesla je odlikovan 16.07.1931. godine povodom proslave 75. rođendana.

Ordenom Belog orla prvog reda kojim su odlikovani jugoslovenski državlјani za zasluge u miru ili ratu, ili za posebne zasluge prema kruni, državi i naciji, Nјegovo Veličanstvo Kralј Petar Drugi je „na predlog Predsednika Ministarskog saveta Ministra inostranih poslova odlikovao Gospodina Nikolu Teslu naučnika iz Nјujorka Kralјevskim ordenom Belog orla prvog stepena“ 16. 07. 1936. godine. Ovo odlikovanje Tesli je uručio Konstantin Fotić, Ministar u Kralјevoj vladi, godinu dana kasnije 10.07.1937. godine u Nјujorku, na svečanom ručku koji je priredo Nikola Tesla u čast proslave svog osamdeset prvog rođendana. Istom prilikom je i Vladimir Hurban čehoslovački ministar Tesli uručio Orden Belog lava kojim ga je odlikovao predsednik Republike Čehoslovačke Edvard Beneš zbog doprinosa unapređenju naučnih i kulturnih veza sa Čehoslovačkom.

Izložba-Nikola-Tesla-i-Karađorđevići-2Srpska kralјevska akademija, pod zaštitom Nјegovog Veličanstva Kralјa Petra Drugog, proglasila je Nikolu Teslu za redovnog člana Akademije prirodnih nauka 7. marta 1937. godine.  Tesla je izabran za redovnog člana Srpske kralјevske akademije na redovnom sastanku 16.februara 1937. godine, a na predlog Milutina Milankovića.

 

Teslino telo bilo je dva dana izloženo u poznatoj pogrebnoj sali na Medison aveniji

Teslino telo bilo je dva dana izloženo u poznatoj pogrebnoj sali na Medison aveniji

Nikola Tesla je preminuo 7. januara 1943. godine u osamdeset sedmoj godini života od posledica koronarne tromboze. Preminuo je u snu, u svom apartmanu na 33. spratu hotela Nјujorker u kome je proveo poslednjih deset godina života.

Informacioni centar Jugoslovenske kralјevske vlade (Royal Yugoslav Government Information Center)  je organizovao ceremoniju Tesline sahrane i tim povodom izdao saopštenje o njenom protokolu. Opelo je održano 12. januara u katedrali Sv. Jovana Bogoslova (St. John the Divine) na srpskom jeziku. Opelo je održao Dušan Šukletović, starešina srpskog pravoslanog njujorškog hrama Sv. Sava. Delegacija od trideset jugoslovenskih oficira doprinela je dostojanstvenom odavanju poslednje počasti. Nјegovo Veličanstvo Kralј Petar Drugi je poslao venac od prirodnog cevća. To je bio poslednji oproštaj Karađorđevića i Tesle.

Ipak priča o Tesli i kralјevskoj porodici Karađorđević nije sasvim završena. U Muzeju koji je nastao od ličnih predmeta, knjiga, časopisa, beležaka, patenata, pisama Nikole Tesle i koji čini jedinstveni spomenik tom velikanu pronalazaštva, nekoliko puta su gosti bili i članovi Kralјevske porodice Karađorđević. Na taj način duh poštovanja i bliskosti je preživeo više od sedam decenija i nastavio da tinja sve do današih dana.